QUÈ ÉS SYNERGESTIÓ CFG?

SYNERGESTIÓ CFG és una consultoria financera i de gestió per a petites i mitjanes empreses.

Estem especialitzats en diagnosticar l'origen dels problemes financers i de gestió i busquem les millors solucions possibles.

Implantem senzills models d'informació de gestió per tal que els empresaris sàpiguen en tot moment la realitat i l'evolució dels seus negocis.

Busquem les millors solucions financeres, parlant amb els bancs en el seu idioma.

Ajudem els empresaris en el procés de presa de decisions, estant al seu costat, coneixent la seva empresa i aportant-li una opinió qualificada i objectiva.